zeilcharter.nl logo
zeilcharter.nl
alle schepen van de bruine vloot


Scheepstypen    >>    Overzicht
Traditionele scheepstypen van de bruine vloot

Als we het hebben over de "bruine vloot", dan bedoelen we de traditionele of historische zeilschepen waarmee vroeger zeilend een bedrijf of beroep werd uitgeoefend. Met een groot aantal van die schepen wordt nu charter gevaren.
Als we de traditionele scheepstypen in kaart willen brengen, kan dat op verschillende manieren ; zo kun je de schepen bijvoorbeeld indelen naar
- oorspronkelijk gebruik (was het schip oorspronkelijk bedoeld om er mee te vissen, om er mee te vervoeren ?)
- vorm (heeft het schip een bolle of scherpe kop ? is het een rond- of platbodem ?)
- tuig (is het schip hoog- of breedgetuigd, met of zonder razeilen e.d.?)

Als we kijken naar de (charter)schepen in de database, dan zien we bijna honderd scheepstypen. Als je wat beter kijkt, zie je nogal wat "groepen" scheepstypen ; zo komen we eenmasttjalken en tweemasttjalken tegen, een hollandse tjalk, een friese, een zuidhollandse, een zeeuwse, en een groninger zeetjalk ; een klipper, zeeklipper, een tweemastklipper en een tweemastzeeklipper ; een tweemastkotter en een tweemastzeilkotter. In het ene geval gaat het om verschillende benamingen voor eenzelfde scheepstype, in het andere geval gaat het om wezenlijk verschillende schepen, weliswaar van dezelfde familie.

De typen die het meest voorkomen, zijn de tjalken en klippers.
Wat vrijwel alle traditionele scheepstypen van de bruine vloot gemeenschappelijk hebben, is dat het platbodems zijn : de bodem is dus min of meer plat.
Alle platbodems hebben zijzwaarden, om te voorkomen dat het schip opzij vaart ; het is natuurlijk de bedoeling om vooruit te varen.

afb.: Scheepvaartmuseum Amsterdam
De werking van de zijzwaarden.

Op deze site wordt een aantal scheepstypen iets uitvoeriger beschreven :

tjalken
klippers
aken
schoeners
steilstevensKijk meteen eens naar alle schepen :     


passagiers