zeilcharter.nl logo
zeilcharter.nl
alle schepen van de bruine vloot


Scheepstypen    >>    schoeners
de Schoener : schoeners in de chartervloot

Het woord schoener komt waarschijnlijk van het engelse werkwoord to scoon wat scheren over het water betekent. De schoener is in de 18e eeuw ontwikkeld, het is een snel, langscheeps getuigd zeilschip van Amerikaanse oorsprong. De schoener kan 2 tot 6 masten hebben.
Een schoener is een snelle langsscheepsgetuigde zeiler van Amerikaanse oorsprong. Bij tweemasters is de achterste mast het hoogst en bij driemasters meestal de middelste. Dit is een gebruikelijke en goede beschrijving. Toch is het oorsprongverhaal iets ingewikkelder, want schoenerachtigen worden in de Nederlanden al omstreeks 1620 op prenten aangetroffen. De tuigage had het voordeel dat er met minder bemanning gevaren kon worden dan bij de gebruikelijke vierkanttuigage en bovendien was zo'n schip zeer loefwaardig. Het ziet er naar uit dat de Hollandse kolonisten de grondvorm in Amerika introduceerden, waarna de tuigage in eerste instantie voor de kaapvaart en smokkelarij werd toegepast op de smalle Bermudasloepen (Jamaicasloepen). Het werd het prototype voor de eerste schoener in 1736. Het handzame en vooral snelle concept voldeed zo goed dat er ruime toepassing kwam in handelsvaart, visserij en marine.
Hieronder zie je 4 verschillende soorten schoeners :

Gaffelschoener

Een snelle langsscheepsgetuigde zeiler van Amerikaanse oorsprong. Bij tweemasters is de achterste mast meestal het hoogst. De naam komt van het gaffeltuig, d.w.z. het zeil hangt aan een schuin omhoog wijzend rondhout, de gaffel.
gaffelschoener 
Driemastschoener

De driemaster heeft masten van gelijke hoogte, of de middelste is hoger. Vooral op de ruimere koersen is de schoener snel. Bij deze afbeelding worden boven de gaffelzeilen topzeilen gevoerd.
driemastschoener
Topzeilschoener

De topzeilschoener voert een of twee razeilen boven het voorste schoenerzeil. Dit zeil, ook wel voorzeil is onderaan de fokkenmast bevestigd. Op de afbeelding wordt aan de steng, naast het topzeil ook een bovenvlieger gevoerd.
topzeilschoener
Driemasttopzeilschoener

Alleen aan de voorste (fokken)mast razeilen. De andere masten zijn langsscheepsgetuigd. De zeilen van fokkenmast naar boegspriet, botteloef of kluiverboom heten kluivers en het zeil daarachter een stagzeil. Elk zeil heeft overigens een eigen benaming.
driemasttopzeilschoener


Bron : vaartips.nlKijk meteen eens naar alle schepen :     


passagiers